در روايات اسلامي- پس از چهارده معصوم عليه السلام- زيارت هيچيك از انبيا و اوليا در حدّ زيارت حضرت معصومه عليه السلام مورد تشويق و ترغيب قرار نگرفته است. در ذيل به ذكر دو نمونه از دو امام معصوم عليه السلام بسنده مي‌كنيم. «3»
1- راوي مي‌گويد: از امام رضا عليه السلام پيرامون حضرت معصومه عليه السلام پرسيدم. فرمود:
 «مَنْ زارَها فَلَهُ الْجَنَّةُ» «4»
هر كس او را زيارت كند بهشت از آن اوست.
+++++++++++
***{تاريخ زندگاني امام كاظم(ع)، ص: 26}
2- امام جواد عليه السلام نيز مي‌فرمايد:
 «مَنْ زارَ قَبْرَ عَمَّتي‌ بِقُمٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ» «1»
كسي كه قبر عمه‌ام را در قم زيارت كند، بهشت از آن اوست.
خلاصه‌
برخي از فرزندان موسي بن جعفر عليه السلام كه به ايران هجرت كردند عبارتند از:
احمد: معروف به شاه چراغ كه مردي بخشنده و پرهيزكار بود. امام كاظم عليه السلام او را بسيار دوست مي‌داشت بگونه‌اي كه جزو جانشينان خود قرارش داد.
مادر احمد بانويي پرهيزكار و محترم و مورد عنايت خاص موسي بن جعفر عليه السلام بود.
چندانكه وي مواريث امامت را به وي سپرد تا پس از شهادتش به امام رضا عليه السلام بدهد.
احمد پس از پدر بزرگوارش در خدمت برادرش امام رضا بود و مردم را به پيروي از وي فرا مي‌خواند. وي سرانجام به ايران هجرت كرد و در شيراز تحت تعقيب مخالفان قرار گرفت و به دست نيروهاي مأمون به شهادت رسيد.
محمد: نيز مردي جليل القدر و عابد بود چندانكه به «محمد عابد» شهرت يافت. وي نيز از ستم عباسيان تاگزير از هجرت به ايران شد و در شيراز مخفيانه مي‌زيست و در همانجا درگذشت.
حمزه: او نيز مردي بلندمرتبت و موجّه نزد عام و خاص بود. وي به نقلي همراه امام رضا عليه السلام به ايران هجرت كرد و در خدمت آن حضرت بود. چگونگي درگذشت و محل دفن او در منابع تاريخي مختلف ذكر شده و قبرش بين شيراز، سيرجان، تبريز، ري و قم مردد است.
فاطمه معصومه: از بزرگوارترين و با فضيلت‌ترين دختران موسي بن جعفر است كه در اول ديقعده، سال 173 از مادري پرهيزكار به نام «نجمه» كه مادر امام رضا عليه السلام نيز بود متولد شد.
+++++++++++
***{تاريخ زندگاني امام كاظم(ع)، ص: 27}
براي وي القاب زيادي نقل شده ك مشهورترين آنها معصومه، كريمه اهل بيت و شفيعه است. دختر موسي بن جعفر بعد از امام رضا عليه السلام در ميان فرزندان موسي بن جعفر و حتي ديگر امامزادگان، شخصيّتي ممتاز دارد. محل دفن آن گرامي در زبان امامان، حرم قلمداد شده است؛ علاوه بر آنكه عالمه، محدثه و روايت كننده بسياري از روايات است.
حضرت معصومه علاقه شديدي به برادرش امام رضا عليه السلام داشت؛ از اين رو به دنبال احضار امام رضا عليه السلام به مرو از سوي مأمون، به انگيزه ديدار برادر، رهسپار ايران شد ولي در ساوه بيمار گشت و به قم رفت و در آنجا در دهم ربيع الثاني، سال 201 هجري درگذشت.
در روايات اسلامي زيارت آن حضرت، مورد ترغيب قرار گرفته و براي آن، پاداش بهشت بيان شده است.

منبع : پیله کوه ساری |فضيلت زيارت‌
برچسب ها : عليه ,السلام ,امام ,جعفر ,زيارت ,موسي ,عليه السلام ,امام كاظم ,ايران هجرت ,حضرت معصومه ,برادرش امام